ALV

Aankomende dinsdag 7 juni 2016 om 20.00 uur in de Korf staat onze jaarlijkse ledenvergadering op de agenda. U heeft hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. 

Aanvullend op de reeds toegezonden informatie willen wij u ook de volgende informatie en documenten aanbieden. 

De ALV heeft de volgende agenda: 

 1. Opening
 2. Vaststellen rechtsgeldig vergaderen (aantal aanwezige stemmen)
 3. (Her-)verkiezing bestuur
 4. Ingekomen Stukken/mededelingen
 5. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 27 mei 2015
 6. Bespreking jaarcijfers 2015
 7. Verslag kascommissie
 8. Dechargeverlening m.b.t. de jaarcijfers 2015
 9. (Her-)verkiezing kascommissie
 10. Behandeling van de concept-begroting 2016 met bijbehorende verdeling per appartementsrecht
 11. Presentatie Henk Seinen/ Jan Nieuwveld inzake het groot onderhoud
 12. Instellen werkgroep ten behoeve van regelgeving en naleving Splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement
 13. Verplichte vooruitbetaling verenigingsbijdragen
 14. Machtiging bestuurder voor het treffen van (rechts-)maatregelen bij achterstand in betalingen
 15. Vooraf ingediende vragen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

(Her)Verkiezing van het bestuur

Op de agenda staat de verkiezing van het bestuur. Voor het komende jaar zijn er twee vacatures voor een bestuursfunctie van onze vereniging. Het merendeel van het huidige bestuur, te weten Pax Peter Wesselink, Remco Rijnders en Sander van Velthoven, stelt zich weer beschikbaar als bestuurslid. Sander van Velthoven stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. De huidige voorzitter Michiel van Driel is niet meer beschikbaar als bestuurslid. Wilt u ook de vereniging als bestuurslid ondersteunen? Laat het ons dan voor de ALV weten door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

(Her)Verkiezing Kascommissie

Voor het komende jaar hebben wij weer een kascommissie nodig. De kascommissie controleert de boekhouding van het voorgaande jaar. De kascontrole controleert of onze beheerder zijn taak goed heeft uitgevoerd. De werkzaamheden nemen ongeveer één dagdeel in beslag. Wilt u zich opgeven voor de kascommissie? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

Revitalisatie Hamershof

Tijdens de ALV zal Jan Nieuwveld een presentatie geven over de vordering van de plannen tot nu toe. Wilt u er nu al meer over weten kijk dan naar deze brochure. Aan de plannen ligt het onderzoek wat door Bloemendal is uitgevoerd ten grondslag. Voor dat verslag klik hier

Notulen algemene ledenvergadering d.d.27 mei 2015

Als u de notulen wilt teruglezen van de vorige vergadering dan kan dat hier.

Machtiging

De opkomst bij onze algemene ledenvergadering is helaas vaak niet afdoende om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Hiervoor hebben we meer dan de helft van de stemgerechtigde eigenaren danwel hun machtiging nodig. Daarom het dringende verzoek dat mocht u verhinderd zijn om op de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn geeft u dan een machtiging af aan iemand die u mag vertegenwoordigen tijdens de vergadering. Bij niet voldoende stemmen/machtigingen op de vergadering is het noodzakelijk om een tweede vergadering uit te schrijven om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Belangrijk om te weten is dat hierbij het aantal stemmen/machtigingen niet meer uitmaakt om rechtsgeldig te kunnen vergaderen. Daarnaast zijn hier extra kosten aan verbonden die wij als vereniging zelf moeten betalen. 

 

 

 

Reacties   

#1 Ahterstraat/corbee 02-06-2016 11:54
Hartelijk dank voor de aanvullende informatie, ik mis nog mogelijkheid vooraf ingediende vragen agendapunt 15.
Dit te voorkoming dat vragen niet behandeld gaan worden tijdens de ALV.

Registreer om een reactie achter te laten