Op donderdagavond 29 juni 2017 is de Opdrachtbevestiging aan Bloemendal bouw B.V. getekend. De opdrachtbevestiging is onder voorbehoud van financiering en is getekend door Sander van Velthoven als voorzitter van onze VVE, Thomas Schonk als voorzitter van de klankbordgroep bewoners en Jan Costa namens Bloemendal bouw B.V. 

Door het bevestigen van de opdracht aan Bloemendal bouw B.V. was het mogelijk om de subsidies voor de warmtepompen en isolatiemaatregelen aan te vragen. Ook zijn de materiaalprijzen nu vastgelegd bij de leveranciers. We zijn dus weer een stap verder in ons project! 

Naast de opdrachtbevestiging is ook de intentieverklaring van het bouwteam ondertekend. In deze verklaring geven alle partijen aan, "het Nul op de Meter project" binnen de afgesproken begroting te realiseren. Als alle partijen deze verklaring hebben ondertekend wordt beide documenten op onze site geplaatst. 

Registreer om een reactie achter te laten