Update

Na een lange tijd van afwachten beginnen de plannen rondom de revitalisatie van de Hamershof concreter te worden. 

De plannen rondom de Hamershof bestaan uit drie delen, dat zijn:

  1. De woningen (VVE woningen)
  2. De winkels (VVE bedrijfsruimten)
  3. De openbare ruimte (gemeente)

De winkels

De plannen voor het revitaliseren van het winkelcentrum is een initiatief van de VVE bedrijfsruimten. Zij zijn op dit moment ook het verst in het ontwikkelen van hun plannen. De tekeningen hiervan en de proefopstelling heeft u kunnen bekijken en zijn ook te vinden op onze site. De VVE bedrijfsruimten verwacht in februari een gedetailleerde kostenraming te kunnen maken. Dit is voor ons als bewoners ook van belang omdat een gedeelte van de kosten mogelijk voor de hoofdvereniging van onze VVE zijn. Wij dragen daar ook aan bij. Dat is prima zolang dat kostenposten zijn die reeds begroot zijn. Mochten de kosten hoger uitvallen dan zitten wij daar bovenop. De begroting van de hoofdvereniging wordt in onze algemene ledenvergadering besproken. 

De openbare ruimte

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de gemeente begonnen met het maken van plannen voor het herinrichten van de openbare ruimte rondom de Hamershof. Wij zijn hier als bewoners ook betrokken bij geweest. Als de plannen van de VVE bedrijfsruimten doorgang vindt, wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om de herinrichting van de openbare ruimte te laten plaatsvinden. 

De woningen

Onze woningen zijn weer toe aan groot onderhoud. Wij hebben daar de afgelopen jaren met elkaar voor gespaard. Het spaargeld is afdoende om het reguliere onderhoud uit te voeren en de bestaande situatie in redelijke staat te behouden. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om onze woningen te verduurzamen. Denk daarbij aan betere isolatie en het vervangen van het houtwerk. De doelstelling daarbij is het neutraal houden van onze woonlasten. 

Ons spaargeld is echter niet voldoende om een verduurzaming te realiseren. Om die reden zijn wij in gesprek met een projectleider van IkWilWatt. In de komende weken bekijken wij of het mogelijk is om aan de hand van subsidies en financieringsmogelijkheden toch aan verduurzaming te werken. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Wij hebben als doelstelling om bij de algemene ledenvergadering van 2016 een concrete keuze voor te leggen aan onze leden. Mocht u meer willen weten over IkWilWatt dan kunt u terecht op IkWilWatt.nl

Binnengekomen open brief

U heeft vandaag een brief ontvangen van twee bewoners. Wij hebben deze samen met onze reactie op onze site geplaatst. U moet zijn ingelogd om deze te lezen. Mocht u vragen hebben over deze ingezonden brief en/of onze reactie neem dan contact met ons op. Dat kan als reactie op het bericht, per e-mail of in persoon. 

 

Reacties   

#2 Arris van Doorn 27-12-2015 12:15
Geacht bestuur,
De plannen zouden betekenen dat op de Wevershilt boven de goudrenet, de balkons gelijkgetrokken worden aan de onderkant van de woningen. Dat is op zich geen probleem, maar de tweede horizontale beplating zou betekenen dat er een halve meter van ons uitzicht van de zijkant en de bovenkant van ons balkon zou verdwijnen. We hebben al weinig lichtinval naar binnen en zoals ik zie aan het proefstuk wordt dan het uitzicht erg beperkt. Dus de bovenkant niet voorzien van beplating, maar alleen wit schilderen en een plaat aan de voorkant van de betonnen pilaar plaatsen en niet helemaal er omheen.
-1 #1 Petra Koelewijn 16-12-2015 09:28
Dank voor de update en alle acties die genomen zijn om ons weer op de hoogte te houden. Er speelt nogal veel.

Het is goed dat er via een open brief wat zorgen zijn geuit, zodat het e.a.a. weer onder de aandacht komt. Altijd goed om de vinger er op te houden.

Daarnaast lijkt het mij wat constructiever als bewoners het bestuur ondersteunen. (het is niet niks om op vrijwillige basis in het bestuur te zitten) Dus hierbij mijn steun aan het bestuur. Stuur mij even een mailtje als ik ergens in kan ondersteunen. (zonder dat ik in het bestuur zit) We moeten het met z'n allen doen namelijk.

Registreer om een reactie achter te laten