Afgelopen week hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de inrichting van de openbare ruimte. Wij willen u graag op de hoogte brengen van de inhoud hiervan. 

Interview met de leden van onze VVE

Afgelopen maandag 23 november tussen 18 en 19 uur zijn er tussen de 30 en 40 bewoners gekomen naar de interview sessie met architect Johan de Wachter. Tijdens deze sessie kwamen alle onderdelen van de openbare ruimte aan de orde. Denk daarbij aan de wegen rondom de Hamershof, de pleinen, winkelstraten en uiteraard ook de Kooikersgracht. Hier bleek dat het goed was dat er veel bewoners aanwezig waren. Veel bewoners zijn namelijk voorstander van het behouden van de Kooikersgracht. Vanuit de winkeliersvereniging en de eigenaren van bedrijfspanden bleek dat niet zo te zijn. Bij het verder ontwikkelen wordt er nu wel rekening gehouden met de wensen van de bewoners en zal de Kooikersgracht in een aangepaste vorm terugkomen in de ontwerpen.

Klankbordgroep hart van Leusden 

In deze klankbordgroep worden de plannen van de gemeente Leusden omtrent het opknappen van de Hamershof getoetst. Op maandag 23 november 2015 kwam deze groep bijeen. Ons bestuur neemt ook deel aan deze groep. Deze keer kwamen aan bod:

  • Stand van zaken ivm de interviews met verschillende belangengroepen
  • Plannen met het stadhuis
  • Stand van zaken VVE eigenaren bedrijfsruimten terzake de revitalisatie. De VVE heeft Johan de Wachter akkoord gegeven om een uitgebreide financiële kostenraming te maken. Deze komt eind januari, begin februari beschikbaar. Hieruit kunnen wij ook als VVE opmaken wat de financiële consequenties voor ons als bewoners zijn. 
  • Stand van zaken VVE bewoners Hamershof. Wij hebben aangegeven dat wij samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheid om onze woningen te verduurzamen. De komende weken kunnen wij daar meer informatie over geven. Wij zijn in gesprek met het project Nul op de Meter en worden ondersteund door een projectleider.
  • Parkeerregulering. De gemeente geeft aan geen betaald parkeren in te willen voeren. Wel gaat er gekeken worden naar specifieke aanvragen. Deze worden dan ingediend als een verkeersregulatie wijziging en worden publiek bekend gemaakt. U heeft dan de mogelijkheid om hier tegen in beroep te gaan. De verzoeken komen vanuit de BONI en de eigenaar van het pand waar Meander medisch centrum is gevestigd. 
  • Collectieve beveiliging. In Leusden is een collectief camerasysteem. De Hamershof wordt hier ook op aangesloten. De woningen zijn niet zichtbaar op de camerabeelden. Het systeem wordt beheerd door Securitas. 

Workshop inrichting openbare ruimte

Op woensdag 25 november 2015 tussen 18.30 en 22.00 uur heeft de workshop plaatsgevonden. 7 bewoners waaronder 2 bestuursleden hebben hieraan deelgenomen. Samen met deelnemers vanuit de winkeliersvereniging, eigenaren bedrijfsruimten, De Korf, 't Rond en de BONI is in drie groepen gewerkt aan drie verschillende gedeelten. Dit waren de Hamersveldse weg en de Smidse, De pleinen en de Kooikersgracht. Aan de hand van beeldmateriaal en luchtfoto's kwamen de verschillende groepen met een voorstel. Dit voorstel wordt door de architect uitgewerkt tot twee modellen. Uiteindelijk kiest de gemeenteraad wat het gaat worden. 

Als u nog vragen heeft horen wij dit graag!

 

Reacties   

#1 Arris van Doorn 06-01-2016 13:15
Geacht bestuur,
Komt er nog een pagina met de foto's van de revitalisatie van het winkelcentrum, zoals is opgehangen in de passage.

Registreer om een reactie achter te laten